8.4.2014.

Rasti i razvijaj se prema gore. Ne kao repa, koja se razvija pod zemljom, nego kao palma, koja se proteže u visine. Moraš biti kao lastavica, koja se ne hrani na zemlji, nego kukce hvata leteći zrakom.