8.5.2013.

Dok je boravila ovdje u vojujućoj Crkvi, Djevica Marija je posjedovala i prakticirala sve krjeposti. Imala je i neizmjernu sućut prema skrušenima: „Nemaju vina“ (Iv 2, 3), rekla je Isusu. Kao da je rekla: O, Sine, izlij na pokajnike milost svoje ljubavi, jer nemaju više vina skrušenosti.