Pastoralno osoblje

Župnik, župni vikari

 • fra Ivan M. Lotar, župnik
 • fra Pero Džida, ž. vikar
 • fra Filip Pušić, ž vikar
 • fra Zvonimir Pervan, ž. vikar
 • č.s. Ivanka Darojković, katehistica
 • Vesna Dodig, tajnica

Članovi pastoralnog vijeća:

od 16. studenoga 2020.

 • Badrov Vlado
 • Bušić Mario
 • Cvitić Martin
 • Domjanić Krešimir
 • Erceg Ivkošić Ivana
 • Firšt Martina
 • Glivarec Damir 
 • Ilić Werner
 • Ivančić Ivan
 • Jerković Vedran
 • Jurić Marko
 • Klikić Andrej
 • Konjevod Dubravka
 • Kubelka Renata
 • Lubenjak Viktor
 • Novosel Magdalena
 • Pavković Krešo
 • Pavlović Snježana
 • Piščetek Ivica
 • Perković Krunoslav
 • Ptičar Siniša
 • Pušić Anto
 • Starčević Danijel
 • Šaravanja Ana-Marija
 • Travaš Jadranka
 • Vlašić Zoran
 • Voljavec Mladen
 • Vrbanić Filip
 • Vrsalović Renata
 • Vukšić Antonija

Članovi župnog ekonomskog vijeća:

od 16. studenoga 2020.

 • Bedek Ana
 • Dedić Lobel
 • Kompes Eva
 • Marić Valerija
 • Šprem Željko

Župni Caritas

od 25. siječnja 2015.

 • fra Roko Bedalov
 • Glivartec Damir
 • Šprem Željko